Inspectie en advies elektrotechniek
 

 

SCIOS SCOPE 10

INSPECTIE VAN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL OP BRANDRISICO VOOR VERZEKERAARS OP BASIS VAN DE NTA 8220


Het doel van de SCIOS Scope 10 inspectie is om inzicht te krijgen in de belangrijkste elektrische risico's (brand) van het elektrisch materieel. Elektrisch materieel is de elektrische installatie met daarop alle aangesloten elektrische toestellen, daarmee bedoelen we dat we dat we tijdens de inspectie niet alleen de focus hebben op de installatie, maar ook alle anderen apparaten en machines meegenomen worden in de risico analyse omdat deze ook brand kunnen veroorzaken.

Het zijn vaak relatief kleine afwijkingen die risico's veroorzaken. U kunt deze echter niet altijd zien of herkennen of u bent zich niet bewust van het feit dat ze een risico vormen. 

De inhoud van de SCIOS Scope 10 inspectie bestaat uit:

  • een uitgebreide visuele inspectie van de schakel- en

     verdeelinrichtingen, elektrische  installatie en risicovolle
     apparaten

  • metingen van de installatie en verdeelinrichting
  • beproevingen van de aardlekschakelaars
  • thermografische inspectie (warmtebeeldopname).


Om de risico's van elektrisch materieel vast te stellen, is een veiligheidsinspectie met NEN3140, SCIOS Scope 8 als uitgangspunt onvoldoende. Beide inspecties hebben een ander doel. Zij zijn daarom voor verzekeraars in de meeste gevallen niet afdoende wanneer er gevraagd wordt voor een SCIOS Scope 10.

Om aan de ARBO wetgeving te voldoen kan een scope 8 inspectie noodzakelijk zijn. Wanneer u deze in combinatie met een scope 10 inspectie laat uitvoeren krijgt u een korting van 75% op de scope 8 inspectie.